Thursday, 9 March 2017

MATI ITU PASTI


Perbanyakkan mengingati mati, kerana jika hidup mu dalam kelapangan akan dipersempitkannya. Dan jika hidup mu dalam kesempitan akan diberinya kelapangan dan kelegaan. 

"Kata Umar Ibn Aziz ketika menasihati sahabatnya"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...